Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Lezingen en symposia

 

Hieronder een overzicht van mede door ons verzorgde lezingen, symposia en overige publicaties:

 

* Boekpresentatie Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen, Wittem, 18 november 2023

* Abraham Kuyper en de gereformeerde kerkbouw, lezing bij de verjaardag van een particulier, Almere, 6 november 2023

  De visie van staatsman en theoloog dr. Abraham Kuyper (1837-1920) op liturgie en kerkbouw, waarover hij schreef in zijn boek 'Onze Eeredienst' (1911), was het onderwerp van deze lezing. Daarin werden gereformeerde kerkgebouwen getoond van enkele architecten uit de zuil van de 'dolerenden', de achterban van Kuyper. De architectuur, liturgie en inrichting werden besproken. 

* De Beemsterkerk door de eeuwen heen, Middenbeemster, minisymposium 400 jaar Beemsterkerk in Middenbeemster, 14 oktober 2023

  Het onderwerp was de geschiedenis van de Hervormde Kerk in Middenbeemster, ontworpen door Hendrick de Keyser. Vooral het interieur van deze zeventiende-eeuwse kerk is in de loop der eeuwen nogal wat keren gewijzigd, waaronder het verplaatsen van de preekstoel en de banken. Deze veranderingen kwamen aan de orde.

* Sicut Sponsa Ornata. De symboliek van de torens en de koepel van de St. Bavokathedraal in Haarlem, lezing Haarlem 30 november 2022

  Deze lezing, gehouden in opdracht van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, behandelde de symbolische betekenis van de koepel en torens van de Koepelkathedraal binnen de context van de bouwgeschiedenis en symboliek van kerktorens in het algemeen door de eeuwen heen.

* Van neoclassicisme tot art deco. Honderd jaar rooms-katholieke kerkbouw in Den Haag, lezing parochiedag Paschalis Baylonkerk, Den Haag, 8 oktober 2022

  In deze lezing kwamen de ongeveer 15 rooms-katholieke parochiekerken die tussen 1840 en 1940 in Den Haag werden gebouwd aan de orde met het accent op de veranderingen in de liturgie, architectuur en stedenbouwkundige ligging. Ook de gesloopte en in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerkgebouwen kregen aandacht.

* Bakens met toekomst? Monumentale kerkgebouwen aan het begin van de 21e eeuw, lezing Open Monumentendag, Kekerdom, 11 september 2022

  In deze lezing kwam de actuele situatie rond het gebruik, leegstand en herbestemming van monumentale kerkgebouwen aan de orde. Daarbij werd ingegaan op de ontwikkelingen in de monumentenzorg en de bescherming van kerkgebouwen gedurende de afgelopen halve eeuw.

* Nederlandse kerkbouw in de jaren zestig, lezing bij Tentoonstelling "Van God los", Museum Catharijne Convent Utrecht, 4 maart 2022

  De lezing sloot aan bij veranderingen in kerkelijk Nederland tijdens de jaren '60, het onderwerp van de bovengenoemde tentoonstelling. Daarbij werden representatieve voorbeelden van katholieke, hervormde en gereformeerde kerkgebouwen uit dit decennium getoond.

* Ons religieus erfgoed. Zonder dialoog geen toekomst, lezing op verzoek van de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, Bussum, 25 november 2019 

* Interview gesprek met Dr. Freek Schmidt en Dr. Gerrit Vermeer over de actuele problematiek van leegstaande en leegkomende kerkgebouwen, 26 oktober 2019 

* Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde kerkgebouwen, lezing bij Stichting Plein van Siena, Amsterdam, 28 mei 2019 

 * Nederlandse kerken op de kaart gezet, minisymposium bij de lancering van de Kerkenkaart, Vrije Universiteit, Amsterdam, 24 april 2019 

* Korte presentatie van de kerkenkaart (rede bij congres Reliplan), Amstelveen, 31 januari 2019

* Religieus erfgoed na 1965, lezing Themadag Federatie Grote Monumentengemeenten, Rotterdam, 23 november 2018

* Rondetafel discussiegroep, Reliplan, Amsterdam, 15 oktober 2018

* Totstandkoming van de Posthoornkerk, architect P.J.H. Cuypers en wat eraan vooraf ging, lezing, Amsterdam, 22 september 2018

* Religieus erfgoed op de kaart. Kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, Vrije Universiteit, Amsterdam, gastcollege bij de opleiding Religiewetenschappen, 31 maart 2017

* Streng en monumentaal. Kerkgebouwen van de orthodoxe reformatorische gemeenschappen in de bijbelgordel, lezing bij symposium Dutch Biblebelt Network, Utrecht, 14 november 2014

Polemiek in steen? Kerkbouw aan het einde van de 19e eeuw in een interconfessionele context, symposium honderdjarig bestaan van de oud-katholieke kerk H.H. Petrus en Paulus, Amsterdam, 17 mei 2014

* De Lourdeskerk in Amsterdam-Slotermeer. Een werk van prof. ir. M.J. Granpré Molière in de westelijke tuinsteden, lezing, Amsterdam, 20 februari 2014

* De H.H. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude en het werk van bouwmeester Alfred Tepe, lezing, Abcoude, 19 januari 2013

* Jan Stuyt en zijn oeuvre in het Kennemerland, lezing bij de reizende tentoonstelling over architect Stuyt, Alkmaar, 28 november 2012

Steun Stichting Kerkenland