Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed projecten

Kerken en gebedshuizen bestanden Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), zijn wij in maart 2019 begonnen met een project ter verbetering en aanvulling van de RCE's kerken- en gebedshuizenbestanden. Een belangrijk onderdeel van het project is de integratie van onze database kerkgebouwen 1800-1970 in de bestanden van de RCE. Eind 2020 is het project gepresenteerd onder de noemer Kerken Tellen! Gebedshuizen in Nederland op de kaart . 

 

Programma Toekomst Religieus Erfgoed
Het tweede halfjaar van 2019 hebben wij voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijdrage geleverd aan het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar de RCE onder valt. Het is erop gericht een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het Nederlandse religieus erfgoed, onder andere door het formuleren van zogenaamde kerkenvisies, welke op gemeentelijk niveau worden geformuleerd, en door lokale overheden gebruikt worden om tot passend beleid te komen voor behoud en herbestemming van kerkgebouwen. Binnen de context van dit Programma Toekomst Religieus Erfgoed, heeft Dr. Herman Wesselink namens ons zitting mogen nemen in een adviescommissie betreffende een onderzoek naar kerken uit de periode na 1965. Tevens hebben wij meegewerkt aan een begrippenkader en verantwoording van het dataonderzoek kerken van de RCE. 

 

Steun Stichting Kerkenland