Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Waardestellingen en beschrijvingen

Stichting Cuypersgenootschap
Sinds 2012 voert Herman Wesselink namens Stichting Kerkenland vrijwilligerswerk uit voor de Stichting Cuypersgenootschap. Recent is Herman voornamelijk actief voor het Cuypersgenootschap als opsteller van waardestellingen van kerkgebouwen, waarvoor het Cuypersgenootschap zich inzet om monument status te verkrijgen. Bij de procedure tot verkrijging monumentstatus dient een redengevende omschrijving ingediend te worden, waar de monumentale waardestelling een vast onderdeel van is. Zo hebben wij het Cuypersgenootschap al bij de monument procedure van een 25tal kerken kunnen helpen. Tot 2015 heeft Herman ook redactiewerk verricht voor de periodieke nieuwbrief Cuypersbulletin.

 

Gemeente Edam - Volendam - beschrijving van veertien kerken en een moskee

Voor Kerk & Co hebben wij in in 2023 opdracht van de gemeente Edam-Volendam beschrijvingen van de vijftien gebedshuizen op het grondgebied van de gemeente gemaakt. Per gebedshuis hebben we een overzicht van vergelijkbare gebedshuizen elders in Nederland opgesteld.

 

Allard Architecture (Amsterdam) - herbestemming voormalige Kloveniersburgwalkerk

Het voormalige kerkgebouw uit 1793 huisvestte vanaf het midden van de twintigste eeuw achtereenvolgens een archief en daarna het Compagnietheater. Omstreeks 2020 kwam het gebouw leeg te staan. Architectenbureau Allard Architecture ontwikkelt het gebouw tot kantoorruimte. Stichting Kerkenland adviseerde Allard Architecture op een aantal punten, waaronder de ruimtelijke indeling.

 

Omschrijving van de 7 kerken in de Parochie Sint Maarten
Van het vierde kwartaal van 2021 tot en met het eerste kwartaal 2022 mochten wij voor Kerk & Co omschrijvingen opstellen voor de zeven kerkgebouwen die vallen onder de Parochie Sint Maarten. De Parochie Sint Maarten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is onderdeel van het Bisdom Rotterdam. De kerkgebouwen staan in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond en Voorhout.

 

Gemeente Huizen - cultuurhistorische waardestellingen
Verspreid over 2021 mochten wij voor Kerk & Co cultuurhistorische waardenstellingen opstellen voor een vijftal kerkgebouwen in het kader van de kerkenvisie van de gemeente Huizen.

 

Parochie HH. De Twaalf Apostelen Lochem
Medio 2020 hebben wij een architectuurhistorische waardestelling mogen maken voor de Rooms-Katholieke St. Josephkerk in Lochem.

 

Gemeente Ouder-Amstel - cultuurhistorische waardestellingen
Medio 2020 hebben wij voor Kerk & Co een omschrijving gemaakt van de kerkgebouwen in de gemeente Ouder Amstel, ten behoeve van de in oktober vastgestelde Kerkenvisie Gemeente Ouder-Amstel.

 

Kerkenvisie Gemeente Nieuwkoop
Medio 2019 hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de Kerkenvisie van de Gemeente Nieuwkoop. Deze bijdrage bestond uit een geschreven waardering van 20 kerken binnen deze gemeente. Nieuwkoop heeft deze Kerkenvisie in december 2019 gepubliceerd, u kunt deze hier inzien. 

 

Religieus erfgoed in Noord Holland
In september en oktober 2018 hebben wij in samenwerking met Fenicks de overzichten van alle religieuze rijksmonumenten in Noord-Holland aangevuld, in opdracht van de provincie.

Steun Stichting Kerkenland