Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Home

Kerkgebouwen zijn beeldbepalend. In stad en land dragen ze al eeuwenlang de identiteit van hun omgeving.
 
In Nederland zijn nu nog ongeveer 4000 kerkgebouwen in religieus gebruik. Door afnemend kerkbezoek zullen in de nabije toekomst naar verwachting ongeveer 1500 gebouwen de deuren sluiten en leeg komen te staan. Veel van deze kerken hebben een grote erfgoedwaarde, maar zonder herbestemming dreigen verwaarlozing en afbraak van dit unieke erfgoed.
 
Stichting Kerkenland wil bijdragen aan het behoud van de waardevolle kerkgebouwen en zo het Nederlandse kerkenlandschap beschermen. Initiatieven op het gebied van onderzoek, onderhoud, herbestemming en bewustwording zijn van groot belang. Stichting Kerkenland ondersteunt dergelijke initiatieven door middel van financiering en advies. Tevens nemen wij actief deel aan de voortgaande dialoog over dit onderwerp, door middel van lezingen en symposia.
 
foto: Joost Heeger

Steun Stichting Kerkenland