Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Onderzoek en dissertatie kerkgebouwen 1800-1970

Dit onderzoek, dat in de periode 2012-2018 is uitgevoerd door architectuurhistoricus Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, behelst een overzicht van de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970. Hoe ziet het Nederlandse kerkenlandschap eruit, wat zijn de specifieke kenmerken ervan in kwalitatief en kwantitatief opzicht en op nationaal, regionaal en lokaal niveau? Wat is de unieke religieuze, kunsthistorische en cultuurhistorische betekenis ervan? De antwoorden op deze hoofdvragen van het onderzoek zijn niet alleen belangrijk voor erfgoedprofessionals, maar zullen ook leiden tot meer bewustwording bij het brede publiek. En dat laatste is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het behoud van erfgoed.

Ook is in het kader van dit onderzoek een specifiek op kerkgebouwen gerichte waarderingsmethodiek ontwikkeld, waarmee de erfgoedwaarde van individuele kerkgebouwen kan worden vastgesteld. De rangschikking die bijvoorbeeld gemeentes en provincies zo kunnen aanbrengen, draagt bij aan het behoud van waardevolle kerkgebouwen.

Het onderzoek heeft geleid tot de dissertatie: "Een sterke toren in het midden der stad: Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen". Deze dissertatie is publiek toegankelijk.

Op 18 november 2023 is de handelseditie van de dissertatie gepresenteerd bij de kloosterboekhandel van het Redemptoristenklooster in Wittem.  

Steun Stichting Kerkenland