Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Activiteiten

In het Nederlandse kerkenlandschap is sprake is van een paradoxale situatie: zowel de leegstand van kerken als de waardering voor deze vaak beeldbepalende gebouwen neemt toe. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van succesvolle herbestemming van kerken; tegelijkertijd zijn vele kerkgebouwen gesloopt in de afgelopen decennia, en wordt een substantieel aantal gebouwen met sloop bedreigd. Deze gebouwen zijn niet alleen dragers van religieuze identiteit, maar hebben ook een groot stedenbouwkundig en cultuurhistorisch belang.

Om verdere teloorgang van dit waardevolle erfgoed te voorkomen, is het van belang dat er breed besef is van de waarde ervan. Door middel van verschillende projecten en activiteiten dragen wij bij aan de kennis van en het inzicht in de waarde van het Nederlandse kerkenlandschap. Hoe ziet dit kerkenlandschap eruit, wat zijn de specifieke kenmerken ervan in kwalitatief en kwantitatief opzicht, hoe is het tot stand gekomen en wat is de unieke religieuze, kunsthistorische en cultuurhistorische betekenis ervan?

Een belangrijke basis hiervoor is gelegd door middel van de volgende twee onderzoeksprojecten;

- Onderzoek en dissertatie kerkgebouwen 1800-1970

- Database kerkgebouwen 1800-1970
 

Het eerste project is afgerond in 2018, het resultaat is hier in te zien. Het tweede project heeft al geresulteerd in deze publiekelijk toegankelijke database, echter is nog niet af. Deze database is voortgaand werk in uitvoering, in die zin dat deze nog aangevuld dient te worden met kerken van voor 1800 en na 1970, en dat de database onderhouden en qua informatie verder uitgebreid moet worden. Hiervoor kunnen wij uw steun goed gebruiken!

Los van het onderzoek en de database zijn wij actief in ons vakgebied met name door middel van lezingen en symposia.

Steun Stichting Kerkenland